Velký úspěch v celorepublikovém kole AJ olympiády

Dne 12. 5. 2016 se konalo ústřední, celorepublikové kolo olympiády v AJ, kategorie IIIB, kterého se zúčastnil i Vojtěch Bärtl ze septimy a umístil se v opravdu těsném závěsu za vítězem, na krásném 2. místě. Vojtovi všichni ještě jednou gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Foto níže.

Vojta Bärtl_2016 Vojta Bärtl (2)_2016