Výzdoba učebny zeměpisu

Podívejte se na mapu světa, která zdobí učebnu zeměpisu.

Učebnu zeměpisu zdobí od jara 2010 nástěnná malba mapy světa. Na projektu se pod vedením Mgr. Ivy Bucharové a Mgr. Jana Diviška podíleli studenti tehdejší 2.B Eliška Kovářová, Tereza Chlupsová, Daniel Patera, Gábina Prattingerová a Míša Zámečníková, kterým patří hlavní uznání a dík. Tvorbu mapy financovala Rada rodičů při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova.

Za předmětovou komisi zeměpisu věřím, že dílo přispěje k vytvoření ještě lepší pracovní atmosféry v naší odborné učebně.

Mgr. Jan Divišek

Div mapa zemak