Zkoušky z francouzštiny DELF opět na naší škole

Mezinárodní zkoušky z Fj DELF scolaire se uskuteční ve dnech 13. – 16. listopadu. Informace a přihlášky u vyučujících francouzského jazyka.

Milí studenti, vážení rodiče,

     Gymnázium a SOŠPg  Jeronýmova ve spolupráci s Alliance française v Liberci a s Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze organizují ve dnech 13. – 16. listopadu 2017 celosvětově uznávané mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF.

     Neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti získat mezinárodní diplom DELF přímo na půdě školy a za téměř poloviční cenu, než je obvyklé! Žákovský DELF je sestavován pro mládež, témata zkoušky jsou tedy přizpůsobena věku uchazečů. Jedná se o celosvětově uznávaný diplom s celoživotní platností. Podrobné informace o zkoušce lze nalézt na www.alliancefrancaise.cz, na  www.ifp.cz nebo na www.ciep.fr

     Společná i profilová část maturity z francouzského jazyka jsou co do obsahu i formy inspirovány z velké části právě těmito zkouškami, proto je DELF vhodný i jako příprava na maturitu.

     Ceny jednotlivých úrovní zkoušky: A1, A2 800 Kč;  B1, B2 1 400 Kč.

     Termín pro vyplnění přihlášky: do 21. října 2017.

V Liberci 10. října 2017                                                                                 Mgr. Jiří Miškovský