Harmonizační dny

Vážení rodiče studentů prvních ročníků a primy, každý rok v září pořádáme pro studenty prvních ročníků harmonizační dny. Jedná se o akci, která má usnadnit adaptaci studentů při přechodu ze ZŠ na SŠ.


Program vedou lektoři z vyšších ročníků naší školy a společnosti RATAB (věnující se organizaci volnočasových aktivit mládeže), třídní učitelé, vedení školy a výchovný poradce. Letošní HD se konají v těchto termínech:

1) 13., 14. a 15. září pedagogické obory 1. M a 1. L.
2) 20., 21. a 22. září 1. A a 1. B.

3) 25., 26., 27. září je určen termín pro primu.

Odcházíme vždy pěšky z Lidových sadů a vracíme se tamtéž. Ubytování (vícelůžkové pokoje) a stravování (formou plné penze) je zabezpečeno v penzionu Ludmila v Bedřichově. S sebou je nutné sportovní oblečení a obuv, přezůvky a hygienické potřeby. Bližší informace se dozvíte od svých třídních učitelů. Přejeme všem úspěšné zahájení studia!