Maturita 2022

Pravidla pro výběr maturitních předmětů a podrobnosti k průběhu maturitní zkoušky
nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky pro rok 2022.

Přihlášky byly žákům odeslány emailem na adresy uvedené v systému dne 23. 11. 2021, společně s pokyny a termíny.
Termín odevzdání vyplněné přihlášky – nejpozději do 1. 12. 2021.


Gymnázium
79-41-K/41, 79-41-K/81
PMP
75-31-M/01
Pravidla výběru předmětuNabídka předmětů G4 a G8 s pravidly
Nabídka předmětů PMP s pravidly
Maturitní témataTémata G4 a G8Témata PMP

FacebookTwitterE-mail

Dokumenty pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka:     seznam nahrazujících zkoušek  |  žádost
Žádost je nutné podat řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2022 pro jarní termín a do 30. 6. 2022 pro podzimní termín MZ.
Informace k nahrazující zkoušce


Struktura ústní maturitní zkoušky z Čj v profilové části

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ / tabulka_cetby.doc

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury do 30. 4. 2022 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Podrobné informace o MZ 2022 najdete na www.novamaturita.cz

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě