Maturita 2024

Podzimní termín:
odevzdání přihlášky k podzimnímu termínu do 25. 6. 2024
informace najdete zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
Přihlášky a informace byli žákům odeslány na školní emailové adresy.

Seznam četby, profilová zkouška z Čj 2024 / tabulka_cetby.doc

Přehled termínů MZ 2024 jaro (viz Cermat)
Přehled termínů MZ 2024_škola
________________________________________________________________________________________________________
Dnes 12. 12. 2023 byly žákům odeslány výpisy z přihlášek k MZ.
Správnost údajů ve výpisu není nutné ze strany žáků potvrzovat. Vyhláškou č. 177/2009 Sb. je stanoveno, že žák kontaktuje školu v případě, že jsou ve výpisu uvedeny nesprávné údaje, a to do 5 dnů od obdržení výpisu. Žáci však mají stanovený termín do 20. 12. 2023. Pokud se nikdo do tohoto termínu neozve, jsou údaje považovány za správné.

Na výpisu z přihlášky je uveden mj. tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se můžete registrovat na portál VPŽ a získávat některé dokumenty společné části maturitní zkoušky (pozvánka k didaktickým testům, protokol o výsledcích didaktických testů žáka, ohodnocený záznamový arch). Přihlášení na VPŽ důrazně doporučuji, zjednoduší se tím administrativa pro vás, jako žáka, školu i Cermat.
Registrace na výsledkovém portálu žáka bude možná od 3. ledna 2024.


Nejpozději do 20. prosince 2023, resp. 5. července 2024 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do 1. 12. 2023.
Podrobné informace o MZ 2024 najdete na stránkách firmy CERMAT


Pravidla pro výběr maturitních předmětů a podrobnosti k průběhu maturitní zkoušky
nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky pro rok 2024.

  • Termín odevzdání vyplněné přihlášky – nejpozději do 1. 12. 2023. Předvyplněné přihlášky budou žákům odeslané na školní email – jmeno.prijmeni"zav"jergym.cz – v druhé polovině listopadu 2023 po otevžení aplikace Certis Cermat

Gymnázium
79-41-K/41, 79-41-K/81
PMP
75-31-M/01
PL
78-42-M/03
Pravidla výběru předmětuNabídka předmětů G4 a G8 s pravidlyNabídka předmětů PMP s pravidlyNabídka předmětů PL s pravidly
Maturitní témataTémata G4 a G8Témata PMPTémata PL

FacebookTwitterE-mail

Dokumenty pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka:     Seznam zkoušek nahrazujících  | Žádost
Žádost je nutné podat řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2024 pro jarní termín a do 30. 6. 2024 pro podzimní termín MZ.
Informace k nahrazující zkoušce


Před didaktickými testy společné části MZ doporučujeme k přečtení Maturitní zpravodaje.
Maturitní zpravodaj

Nezapomeňte!
Školský zákon §78a odstavec 3)
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Struktura ústní maturitní zkoušky z Čj v profilové části

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury do 31. 3. 2024 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Stanovení podmínek pro písemné maturitní práce v profilové části MZ 2024

Kritéria hodnocení SČ MZ didaktické testy

Podrobné informace o MZ 2024 najdete na stránkách firmy CERMAT

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě