Maturita 2021 – jaro

Přihlašování k maturitní zkoušce – podzim 2021
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce (dále jen „přihláška“), jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce (Vyhláška č. 177/2009 Sb.) a ke stažení níže v článku (po třídách) řediteli školy, a to nejpozději do:
23. 7. Přihlašování ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro podzimní termín.
30. 7. Přihlašování k profilové části maturitní zkoušky pro podzimní termín (včetně opravné a náhradní zkoušky, s výjimkou praktické zkoušky konané od 26. 7. – viz dále do 31. srpna 2021).

Informace pro žáky, kteří neuspěli v DT v řádném termínu.
Žáci budou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni Centrem a současně i automaticky omluveni, pokud se k mimořádnému termínu nedostaví. Pozvánku pošle ředitel školy emailem, jakmile bude aplikace Certis připravena.
Mimořádný termín je 7.–9. 7. 2021 na určené spádové škole.

Přehled termínů k MZ  a podmínky ukončování studia v roce 2021. – změna termínu předávání mat. vysvědčení pro Okt, 4. B a 4. M
Ochrana zdraví ve SŠ v průběhu maturitních zkoušek – aktuálně platné znění
Aktuální "Maturitní zpravodaje" Cermat s podrobnostmi ke zkouškám MZ 56/2021 a MZ 55/2021
Odpovědi na běžné dotazy spojené s průběhem MZ 2021 najdete ZDE
Navýšení počtu opravných zkoušek

Přihlášky k maturitní zkoušce odevzdají žáci třídním učitelům nejpozději 30. 11. 2020 (způsob předání určí třídní učitel). Žák doplní osobní údaje, zaškrtne zkoušky společné části a na druhé straně přihlášky doplní vybrané profilové zkoušky a zaškrtne je.
Předvyplněné přihlášky ke stažení:  4. A | 4. B | oktáva | 4. M | 4. L

Pravidla pro výběr maturitních předmětů a podrobnosti k průběhu maturitní zkoušky
nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky v roce 2021


Gymnázium
79-41-K/41, 79-41-K/81
PMP
75-31-M/01
PL
78-42-M/03
Pravidla výběruG4 a G8
PMP
PL
Maturitní témataTémata G4 a G8Témata PMPTémata PL

FacebookTwitterE-mail

Dokumenty pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka:     seznam nahrazujících zkoušek  |  žádost
Žádost je nutné podat řediteli školy nejpozději do 30. 4. 2021.
Informace k nahrazující zkoušce


Struktura ústní maturitní zkoušky z Čj v profilové části

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ / tabulka_cetby.doc

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury do 30. 4. 2021 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Podrobné informace o MZ 2021 najdete na www.novamaturita.cz

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě