Maturita 2023

Podzimní termín profilových maturitních zkoušek je 11. 9. 2023 od 12 hodin. Rozpis bude vyvěšen v budově školy a na webu. Další informace dostanete od třídních učitelů.

Pozvánky k DT v podzimním termínu maturit, byly odeslány na emaily žáků 16. 8. 2023.

Seznam četby, profilová zkouška z Čj 2023 / tabulka_cetby.doc

Přehled termínů MZ 2023 jaro

________________________________________________________________________________________________________
Níže uvedené informace budou postupně aktualizované


Rozpisy pro profilové maturitní zkoušky v týdnu od 22. do 26. 5. jsou pro maturanty nasdílené na školním Googledisku. Všem maturantům byl odeslán email s odkazem. 

27. 2. 2023 byly žákům-maturantům odeslány pozvánky k didaktickým testům MZ 2023 jaro.
Dne 16. 12. 2022 byly odeslány výpisy z přihlášek, a to všem žákům na jejich emailové adresy.
Na výpisu z přihlášky je uveden mj. tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se žáci budou moci registrovat na portál VPŽ a získávat některé dokumenty společné části maturitní zkoušky (pozvánka k didaktickým testům, protokol o výsledcích didaktických testů žáka, ohodnocený záznamový arch).
Registraci na portál VPŽ důrazně doporučuji. Registrace pro školní rok 2022/2023 bude spuštěna 2. ledna 2023.
 Výsledkový portál žáka


Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou.  Podrobné informace o MZ 2023 najdete na stránkách firmy CERMAT

Pravidla pro výběr maturitních předmětů a podrobnosti k průběhu maturitní zkoušky
nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky pro rok 2023.

  • Termín odevzdání vyplněné přihlášky – nejpozději do 1. 12. 2022. Předvyplněné přihlášky budou žákům odeslané na školní email -jmeno.prijmeni"zav"jergym.cz- až po otevření maturitní aplikace CertisCermat

Gymnázium
79-41-K/41, 79-41-K/81
PMP
75-31-M/01
Pravidla výběru předmětuNabídka předmětů G4 a G8 s pravidly
Nabídka předmětů PMP s pravidly
Maturitní témataTémata G4 a G8Témata PMP

FacebookTwitterE-mail

Dokumenty pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka:     Seznam zkoušek nahrazujících  | Žádost
Žádost je nutné podat řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2023 pro jarní termín a do 30. 6. 2023 pro podzimní termín MZ.
Informace k nahrazující zkoušce


Před didaktickými testy společné části MZ doporučujeme k přečtení Maturitní zpravodaje.
Maturitní zpravodaj

Nezapomeňte!
Školský zákon §78a odstavec 3)
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Struktura ústní maturitní zkoušky z Čj v profilové části

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury do 31. 3. 2023 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Stanovení podmínek pro písemné maturitní práce v profilové části MZ 2023

Kritéria hodnocení SČ MZ didaktické testy

Podrobné informace o MZ 2023 najdete na stránkách firmy CERMAT

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě