Maturita 2020 - jaro

Předvyplněné přihlášky k MZ 2020 – podzim, byly odeslány žákům 29. 6. 2020, včetně všech důležitých termínů.

Harmonogram předávání maturitních vysvědčení na liberecké radnici (obřadní síň):

24.6. - středa9:00 - 9:45 hod.Oktáva
26.6. - pátek11:30 - 12:15 hod.4.A
26.6. - pátek12:15 - 13:00 hod.4.L
30.6. - úterý14:30 - 15:15 hod.4.B
30.6. - úterý15:15 - 16:00 hod.4.M

Podařilo se nám sehnat volné termíny na liberecké radnici a uspořádat pro žáky předání maturitních vysvědčení za důstojných podmínek. 

Předávání musí proběhnout, podle nyní platných předpisů, v rouškách!

Termíny:

Praktické maturity pro 4. L a 4. M – 28. května 2020, čtvrtek  (jedná se o náhradní způsob konání a hodnocení)

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy

První den konání jednotného zkušebního schématu (pondělí 1. června 2020)

  • 8:00 – didaktický test – matematika, francouzský jazyk
  • 13:00 – didaktický test – anglický jazyk

Druhý den konání jednotného zkušebního schématu (úterý 2. června 2020)

  • 8:00 – didaktický test – český jazyk a literatura
  • 13:00 – didaktický test – německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk

Třetí den konání jednotného zkušebního schématu (středa 3. června 2020)

  • 9:00 – didaktický test – Matematika +

Písemná část profilové zkoušky začínají v 9.00 hod. podle rozpisu v budově školy

  • Německý jazyk – 4. června 2020, čtvrtek 
  • Anglický jazyk – 5. června 2020, pátek
  • Francouzský jazyk – 9. června 2020,úterý

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

  • 4. A, 4. L, Okt – 15. 6.–19. 6. 2020
  • 4. B, 4. M – 22. 6.–26. 6. 2020

Jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období 2020

13. 12. 2019 byly žákům emailem odeslány přihlášky k maturitě. Žáci přihlášku překontrolují podle pokynů uvedených v emailu, případné nesrovnalosti nahlásí do 18. 12. 2019. Podepsaný protokol o převzetí přihlášky doručí do školy nebo osobně podepíší do 10. 1. 2020.

Maturitní zpravodaj č. 52/2019 – obsahuje základní informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 a k přihlašování žáků. Doporučujeme ke čtení!

Žáci se přihlásí na výsledkový portál žáka (od 2. 1. 2020).

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2020 jaro – všechny obory

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury, v případě, pokud se tak nestalo do 31. března 2020 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Pokud žák odevzdal seznam literárních děl již do 31. března 2020, může jej změnit (ale nemusí, tento úkon zůstává v platnosti) a odevzdat nový seznam do 18. května 2020 (tento den je první pracovní den lhůty pro odevzdání podle § 18 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb.).

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Podrobné informace o MZ 2020 najdete na www.novamaturita.cz

Maturitní vyhláška platná od 1. 11. 2018 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Matematika+: přihlašování probíhá přes Výsledkový portál žáka. Přihlášení je možné až od 2. 1. 2020

Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR.

Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na webových stránkách https://www.novamaturita.cz

Přehled VŠ akceptujících zkoušku Matematika+

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě