Maturita 2022

Pravidla pro výběr maturitních předmětů a podrobnosti k průběhu maturitní zkoušky
nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky v roce 2021


Gymnázium
79-41-K/41, 79-41-K/81
PMP
75-31-M/01
PL
78-42-M/03
Pravidla výběruG4 a G8
PMP
PL
Maturitní témataTémata G4 a G8Témata PMPTémata PL

FacebookTwitterE-mail

Dokumenty pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka:     seznam nahrazujících zkoušek  |  žádost
Žádost je nutné podat řediteli školy nejpozději do termín bude upřesněn – jaro 2022.
Informace k nahrazující zkoušce


Struktura ústní maturitní zkoušky z Čj v profilové části

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ / tabulka_cetby.doc

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury do 30. 4. 2021 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Podrobné informace o MZ 2021 najdete na www.novamaturita.cz

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě