Je otevřeno 2. kolo volby VP, a to do 24. 4. 2020!

Ankety se týkají tříd  G4 (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B), G8 (Sek, Kvi, Sx, Spt) a PMP (3. M)

Před volbou semináře si pozorně přečtěte informace uvedené dále v článku.

Informace pro: Gymnázium čtyřleté (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B) a osmileté (Kvi, Sx, Spt):

je otevřeno II. kolo volby seminářů a dalších předmětů v termínu 15. 4.–24. 4. 2020. Přihlaste se v uvedeném termínu!

  • volba seminářů je možná ve známkovacím systému programu Bakaláři po přihlášení v odkazu „ankety“; do systému se NELZE přihlašovat pod heslem rodičů;
  • studenti si podle ročníku volí z uvedené nabídky příslušný počet seminářů (řiďte se pokyny uvedenými v přiloženém souboru!);
  • nabídka seminářů obsahuje jak semináře, které se vypisují na dva roky, tak semináře, které jsou jednoleté;
  • volba je dvoukolová, nabídka seminářů je redukovaná pouze na ty, které budou otevřeny podle podmínek a zájmu žáků;
  • uvedená nabídka seminářů v anketě je konečná;
  • základy španělského jazyka budou otevřeny pro žáky 3. ročníku (jako volitelný předmět) a pro žáky 2. ročníku jako nepovinný předmět;
  • žáci budoucích 4. ročníku a oktávy, kteří plánují maturovat z jiných profilových předmětů (Inf, DVK, DHK, tzn. jiných, než otevřených ve 2. kole, se musí připravovat samostatně a formou konzultací
  • po přihlášení a výběru VP potvrďte svou volbu (na stránce dole), pracujte raději na PC, než z mobilu (někdy nemusí být volba uložena).