Je otevřeno 1. kolo volby VP, a to do 25. 4. 2021 23:59!

Ankety se týkají tříd  G4 (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B), G8 (Sek, Kvi, Sx, Spt) a 1. L a 3. M
Před volbou semináře si pozorně přečtěte informace uvedené dále v článku.

Informace pro: Gymnázium čtyřleté (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B) a osmileté (Kvi, Sx, Spt).

Je otevřeno I. kolo volby seminářů a dalších předmětů v termínu 14. 4. 0:01–25. 4. 23:59. Přihlaste se v uvedeném termínu!

Volba seminářů je možná ve webové aplikaci programu Bakaláři po přihlášení v odkazu „ankety“, do systému se nelze přihlašovat pod heslem rodičů.

Žáci si podle ročníku volí z uvedené nabídky příslušný počet seminářů (řiďte se pokyny uvedenými v přiloženém souboru!).

Nabídka seminářů obsahuje jak semináře, které se vypisují na dva roky, tak semináře, které jsou jednoleté.

Volba je dvoukolová, druhé kolo volby bude vypsáno 28.  4. 2021 a nabídka seminářů v něm bude redukovaná pouze na ty, které budou otevřeny podle zájmu žáků.

Uvedená nabídka seminářů v anketě je konečná.

Základy španělského jazyka a latina budou otevřeny pro žáky 3. ročníku (jako volitelný předmět) a pro žáky 2. ročníku jako nepovinný předmět.

Žáci budoucích 4. ročníků a oktávy, kteří plánují maturovat z jiných předmětů, než otevřených ve 2. kole, se musí připravovat samostatně a formou konzultací.

Seznam volitelných předmětů a jejich anotace