1. kolo volby VP bude otevřeno od 9. 3. do 22. 3. 2022 23:59!

Ankety se týkají tříd  G4 (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B), G8 (Sek, Kvi, Sx, Spt) a tříd 1. L a 3. M
Před volbou semináře si pozorně přečtěte informace uvedené dále v článku.

Informace pro žáky Gymnázia čtyřletého (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B) a osmiletého (Kvi, Sx, Spt)

Bude otevřeno I. kolo volby seminářů a dalších předmětů v termínu 9. 3. 0:01–22. 3. 23:59.

Volba seminářů je možná ve webové aplikaci programu Bakaláři po přihlášení v odkazu „ankety“, do systému se nelze přihlašovat pod heslem rodičů.

Žáci si podle ročníku volí z uvedené nabídky příslušný počet seminářů (řiďte se pokyny uvedenými v přiloženém souboru!).

Nabídka seminářů obsahuje jak semináře, které se vypisují na dva roky, tak semináře, které jsou jednoleté.

Volba je dvoukolová, druhé kolo volby bude vypsáno 30.  3. 2022 a nabídka seminářů v něm bude redukovaná pouze na ty, které budou otevřeny podle zájmu žáků v 1. kole.

Uvedená nabídka seminářů v anketě je konečná.

Základy španělského jazyka a latina budou otevřeny pro žáky 3. ročníku (jako volitelný předmět) a pro žáky 2. ročníku jako nepovinný předmět.

Žáci budoucích 4. ročníků a oktávy, kteří plánují maturovat z jiných předmětů, než otevřených ve 2. kole, se musí připravovat samostatně a formou konzultací.

Semináře 2022-2023_anotace.pdf

 Informace pro žáky třídy sekunda

Žáci si do tercie zvolí druhý cizí jazyk. Vybírají z jazyka německého a francouzského.

Informace pro žáky třídy 1. L

Žáci si do druhého ročníku volí jednu specializaci. Vybírají z výchov dramatické, hudební, tělesné nebo výtvarné. 

Informace pro žákyně třídy 3. M

Žákyně si volí dva maturitní předměty: 1. cizí jazyk nebo matematika 2. jednu z výchov (HV, TV, VV)