Květen 2024

30. dubna 2024

2. náhradní termín JPZ

2. - 3. května 2024

Termín didaktických testů společné části MZ

2. - 31. května 2024

Souvislá pedagogická praxe třídy 3. M

6. - 7. května 2024

Termín didaktických testů společné části MZ

11. - 19. května 2024

Výměnný pobyt v Normandii

13. - 31. května 2024

Souvislá pedagogická praxe tříd 1. M, 2. M a 3. L

20. - 24. května 2024

Termín ústních MZ společné a profilové části MZ

27. - 31. května 2024

Termín ústních MZ společné a profilové části MZ

29. května 2024

4. A - slavnostní předávání maturitních vysvědčení - liberecká radnice

9:00 - 9:45

29. května 2024

4. B - slavnostní předávání maturitních vysvědčení - liberecká radnice

9:45 - 10:30

29. května 2024

4. M - slavnostní předávání maturitních vysvědčení - liberecká radnice

10:30 - 11:15