Květen 2022

2. - 5. května 2022

MZ jaro 2022 - didaktické testy společné části MZ

2. - 27. května 2022

Souvislá pedagogická praxe třídy 3. M

9. - 27. května 2022

Souvislá pedagogická praxe tříd 1. M, 2. M, 2. L

10. května 2022

Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín pro všechny obory

11. května 2022

Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín pro všechny obory

16. - 20. května 2022

MZ jaro 2022 - ústní zkoušky společné a profilové části MZ

25. května 2022

Provozní porada

14:00 - 15:00