Níže uvedené informace byly platné pro PZ 2021, uchazeči se zde mohou inspirovat například při čtení kritérií apod. Nová kritéria budou obdobná a spolu s informacemi pro PZ 2022 budou zveřejněna v lednu 2022 (tedy v zákonném termínu)

Přijďte na Den otevřených dveří 10. 2. 2022 (čtvrtek od 15 hod.)

OBORY: https://www.jergym.cz/studijni-obory/Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2021


Výsledky přijímacího řízení 2021 po řádném termínu, jsou uvedeny v sekci AKTUALITY na hlavní stránce webu. Zveřejnění výsledků 21. 5. 2021 ve 14 hodin.

Informace o "Opatření obecné povahy ze dne 7. 5. 2021" k přijímací zkoušce a možnosti konat JPZ v náhradním termínu a možnosti zpětvzetí zápisového lístku.

Termín zveřejnění výsledků je uvedený na pozvánce k PZ (pátek 21. 5. 2021 ve 14 hodin).

Pozvánky a podrobné pokyny k přijímacím zkouškám jsou odeslány 14. 4. (G8, PMP a PL) a 15. 4. 2021 (G4).

Na přijímací zkoušce je nutné doložit negativní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV. Tento test provede základní škola, ve které je uchazeč žákem a zároveň uchazeči vydá potvrzení. Test si můžete nechat udělat i poskytovatelem zdravotních služeb, nebo přinést potvrzení od lékaře, že jste prodělali onemocnění COVID-19 a od nemoci neuplynulo více než 90 dní.
Podrobné informace ZDE a informace o testování na ZŠ ZDE

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). Nošení kvalitního ochranného prostředku však důrazně doporučujeme v zájmu ochrany zdraví všech zúčastněných osob.

Otevírané obory:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – termín konání PZ: 5. a 6. 5. 2021 
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – termín konání PZ: 3. a 4. 5. 2021  
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – termín konání PZ: 3. a 4. 5. 2021  
  • Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – termín konání PZ: 3. a 4. 5. 2021 

    Opatřením obecné povahy ze dne 12. 2. 2021 prodloužil ministr Plaga čistý čas na řešení didaktických testů v jednotné přijímací zkoušce pro uchazeče o čtyřleté studium i pro uchazeče o osmileté studium. Čistý čas pro vypracování testu z českého jazyka a literatury je 70 minut, z matematiky je 85 minut. Tyto informace budou také uvedeny v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Kritéria platná pro rok 2021 (zveřejněno 25. 1. 2021)

oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2020
přihlášek
2021
79-41-K/81 – G8Kritéria G8

199
141
79-41-K/41 – G4Kritéria G4

189
178
75-31-M/01 – PMPKritéria PMPpotvrzení o zdrav. způsobilostitělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dramatická výchova
100
64
78-42-M/03 – PLKritéria PL

94
104

Přihláška ke studiu ke stažení odevzdání přihlášek – nejpozději do 1. 3. 2021

Ubytování pro žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec při SŠ SSDLbc, přihláška zde

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2021/2022 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
  • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků

Informace podle nové vyhlášky č. 232/2020 Sb. a zákona č. 135/2020 Sb.
priloha_883970146_6_006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit.pdf

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!