Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2021


Pozvánky a podrobné pokyny k přijímacím zkouškám budou rozesílány 14–10 dnů před termínem zkoušek.

Otevírané obory:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – termín konání PZ: 5. a 6. 5. 2021 
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – termín konání PZ: 3. a 4. 5. 2021  
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – termín konání PZ: 3. a 4. 5. 2021  
  • Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – termín konání PZ: 3. a 4. 5. 2021 

    Opatřením obecné povahy ze dne 12. 2. 2021 prodloužil ministr Plaga čistý čas na řešení didaktických testů v jednotné přijímací zkoušce pro uchazeče o čtyřleté studium i pro uchazeče o osmileté studium. Čistý čas pro vypracování testu z českého jazyka a literatury je 70 minut, z matematiky je 85 minut. Tyto informace budou také uvedeny v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Kritéria platná pro rok 2021 (zveřejněno 25. 1. 2021)

oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2020
přihlášek
2021
79-41-K/81 – G8Kritéria G8

199
141
79-41-K/41 – G4Kritéria G4

189
178
75-31-M/01 – PMPKritéria PMPpotvrzení o zdrav. způsobilostitělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dramatická výchova
100
64
78-42-M/03 – PLKritéria PL

94
104

Přihláška ke studiu ke stažení odevzdání přihlášek – nejpozději do 1. 3. 2021

Ubytování pro žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec při SŠ SSDLbc, přihláška zde

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2021/2022 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
  • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků

Informace podle nové vyhlášky č. 232/2020 Sb. a zákona č. 135/2020 Sb.
priloha_883970146_6_006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit.pdf

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!