Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2023


Pozvánky k PZ byly odeslány v průběhu středy 22. a čtvrtka 23. dubna 2023, jako obyčejné psaní, na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce.
Pozvánka obsahuje všechny potřebné informace a pokyny.

Otevírané obory:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – termín konání PZ: 17. a 18. 4. 2023 (po a út) 
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – termín konání PZ: 13. a 14. 4. 2023 (čt a pá)  
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – termín konání PZ: 13. a 14. 4. 2023 (čt a pá) 

Kritéria pro přijetí, platná pro rok 2023

oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2022
přihlášek
2023
79-41-K/81 G8Kritéria G8

194
172
79-41-K/41 G4Kritéria G4

190
157
75-31-M/01 PMPKritéria PMPpotvrzení o zdravotní způsobilostitělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dramatická výchova
104
84

Odevzdání přihlášek – nejpozději do 1. 3. 2023 (přihláška musí být k tomuto datu fyzicky ve škole, nelze zohlednit datum poštovního razítka).
Přihláška ke stažení

   Vzory formulářů 

Ubytování pro přijaté žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec při Střední zdravotnické škole a VOŠ Liberec, přihláška zde

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2023/2024 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!