Výsledky přijímacího řízení 2022 naleznete na hlavní stránce webu v sekci Aktuality ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2022


Uchazečům bude odeslána pozvánka k PZ přibližně 14–10 dnů před termínem PZ. Pozvánka bude obsahovat všechny potřebné informace a pokyny. Pozvánka bude odeslána poštou, jako obyčejné psaní, na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce.

Otevírané obory:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – termín konání PZ: 19. a 20. 4. 2022 
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – termín konání PZ: 12. a 13. 4. 2022  
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – termín konání PZ: 12. a 13. 4. 2022 

Kritéria platná pro rok 2022 (zveřejněno 18. 1. 2022)

oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2021
přihlášek
2022
79-41-K/81 G8Kritéria G8


141
194
79-41-K/41 G4Kritéria G4


178
190
75-31-M/01 PMPKritéria PMP
potvrzení o zdrav. způsobilostitělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dramatická výchova
64
104

Odevzdání přihlášek – nejpozději do 1. 3. 2022 (přihláška musí být k tomuto datu fyzicky ve škole, nelze zohlednit datum poštovního razítka).
Přihláška ke studiu ke stažení 

Ubytování pro přijaté žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec při SŠ SSDLbc, přihláška zde

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2022/2023 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2022

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!