Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2024

Upozorňujeme, že v roce 2024 pravděpodobně dojde k zásadním změnám v procesu přijímání na střední školy.


Otevírané obory od 1. 9. 2024:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – termín konání PZ: 16. a 17. 4. 2024 
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – termín konání PZ: 12. a 15. 4. 2024  
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – termín konání PZ: 12. a 15. 4. 2024 (včetně školní přijímací zkoušky)
  • Pedagogické lyceum (75-31-M/03) – termín konání PZ: 12. a 15. 4. 2024

Kritéria pro přijetí, platná pro rok 2023
(ponecháváme je k nahlednutí, dokud nebudou vyhlášena nová kriteria v lednu 2024)

oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2022
přihlášek
2023
79-41-K/81 G8Kritéria G8

194
172
79-41-K/41 G4Kritéria G4obdobná kritéria i pro Ped. lyceum
190
157
75-31-M/01 PMPKritéria PMPpotvrzení o zdravotní způsobilostitělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dramatická výchova
104
84

Odevzdání přihlášek – nejpozději do 1. 3. 2023 (přihláška musí být k tomuto datu fyzicky ve škole, nelze zohlednit datum poštovního razítka).

   Vzory formulářů 

Ubytování pro přijaté žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec při Střední zdravotnické škole a VOŠ Liberec

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2024/2025 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
  • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (75-31-M/03)

Zdravotní omezení stanovená pro jednotlivé obory podle NV č. 211/2010 Sb.
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41 – obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Gymnázium osmileté 79-41-K/81 – obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků


Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 – prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování


Pedagogické lyceum 78-42-M/03 – závažné duševní nemoci a poruchy chování


Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!