Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2021


Informace podle nové vyhlášky č. 232/2020 Sb. a zákona č. 135/2020 Sb.

Otevírané obory:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81)
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41)
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01)
  • Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Kritéria platná pro rok 2021 (zveřejněno 25. 1. 2021)

oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2020
přihlášek
2021
79-41-K/81 – G8Kritéria G8


199

79-41-K/41 – G4Kritéria G4


189

75-31-M/01 – PMPKritéria PMP
potvrzení o zdrav. způsobilostitělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
100

78-42-M/03 – PLKritéria PL


94

Přihláška ke studiu ke stažení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2021/2022 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
  • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!