Níže uvádíme informace i loňská kritéria pro přijetí, která však budou obdobná i pro PZ konané v dubnu 2023. 

Zájemci se mohou seznámit s požadavky a začít se připravovat.Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2023


Termín podání přihlášek je 1. 3. 2023.
Uchazečům bude odeslána pozvánka k PZ přibližně 14–10 dnů před termínem PZ. Pozvánka bude obsahovat všechny potřebné informace a pokyny. Pozvánka bude odeslána poštou, jako obyčejné psaní, na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce.

Otevírané obory:

  • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – termín konání PZ: 17. a 18. 4. 2023 (po a út) 
  • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – termín konání PZ: 13. a 14. 4. 2023 (čt a pá)  
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – termín konání PZ: 13. a 14. 4. 2023 (čt a pá) 

Kritéria platná pro rok 2022, obdobná budou i v roce 2023

oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2021
přihlášek
2022
79-41-K/81 G8Kritéria G8

141
194
79-41-K/41 G4Kritéria G4

178
190
75-31-M/01 PMPKritéria PMPpotvrzení o zdrav. způsobilostitělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dramatická výchova
64
104

Odevzdání přihlášek – nejpozději do 1. 3. 2023 (přihláška musí být k tomuto datu fyzicky ve škole, nelze zohlednit datum poštovního razítka).
Přihláška ke studiu ke stažení 

Ubytování pro přijaté žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec při SŠ SSDLbc, přihláška zde

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2022/2023 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2022

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!