Složení školské rady 2021/2022
Mgr. Danuše Jadrná
Mgr. Zbyněk Jakubec

Ing. Michael Canov
Mgr. Jan Berki Ph.D.

MVDr. Karolína Svobodová
Ing. Pavel Jiroušek