Složení školské rady 2023/2024
Mgr. Danuše Jadrná
Mgr. Zbyněk Jakubec

Ing. Michael Canov
Mgr. Jan Berki Ph.D.

MVDr. Karolína Svobodová
MUDr. Marcela Hájková