Historie školy

Článek jednoho ze studentů napsaný v roce 1997 pro školní časopis “Bomba”

Nechci teď popisovat vnitřní vybavení školy, které snad každý alespoň trochu zná, ani nebudu nijak složitě mluvit o vnějšku budovy. Pustím se spíše do historie školy. Asi víte, že naše škola patřila před rokem 1939 k obci Hornímu Růžodolu, který byl v už zmiňovaném roku připojen k Liberci a stal se jeho sedmou čtvrtí. Horní Růžodol vznikl teprve roku 1850 odtržením od Růžodolu 1. Ač se to dnes zdá divné, až do 2. světové války žila v celém Liberecku nadpoloviční většina Němců, jen právě v Horním Růžodole bylo Čechů o trochu více, ale byla to převaha tak malá, že až do 1. světové války bylo vedení obce jen německé. I když ležela obec na dosti velkém pozemku, měla v době založení jen 176 obyvatel. Zdejších dětí nebylo mnoho, proto až do roku 1885 chodili školáci do zařízení v sousedních obcích. Tohoto roku se však začalo uvažovat o škole přímo v obci, jelikož se počet obyvatel od data založení skoro desetkrát zvýšil. Stalo se a roku 1887 vyrostla šestitřídní škola, kterou roku 1905 vystřídala veliká budova dnešní základní školy U Školy, kousek od našeho gymnázia.

Jenže škola byla německá. České děti a jejich rodiče si vymáhali zřízení české školy, a tak byla roku 1893 zřízena soukromá dvoutřídní matiční škola. Po mnoha dalších protestech a peticích byla roku 1901 zřízena obecná dvoutřídka a to i přes nesouhlas tehdejší obecní rady. Roku 1905 byla přesídlena do nově postaveného, ostudně vypadajícího dřevěného domu v dnešní Nedbalově ulici. Hned na začátku se ukázalo zařízení jako malé, když se přihlásil mnohem větší počet dětí, než se předpokládalo. Následujícího roku se tedy na vedlejším pozemku postavila zděná patrová čtyřtřídka čp. 232.

Časem byl stav opět neudržitelný. Příznivější podmínky nastaly až za první republiky, zvláště za starosty pana Josefa Votočka. Roku 1933 potom konečně vyrostla v Jeronýmově ulici pořádná škola, která byla chloubou předválečného Růžodolu. Ano, tušíte správně, je to budova našeho gymnázia. V budově byla zřízena Masarykova obecná a měšťanská škola. Roku 1953 se do budovy přestěhovalo z Hálkovy ulice Gymnázium F. X. Šaldy a zůstalo zde až do roku 1986. Od té doby v ní sídlí naše gymnázium. Nyní se pod okny staví nová přístavba, ve které bude tělocvična, jídelna, kuchyň a několik učeben.

Školu znáte všichni dobře, takže není důvod jí popisovat. Jenom vám připomenu, abyste si, až budete jednou vcházet hlavním vchodem, všimli pamětních desek, umístěných při otevření gymnázia 1. září 1934. Tyto desky musely být za 2. světové války a za totality sejmuty a skrývány, takže nyní doufejme, že nám tam vydrží dlouho.

Tento článek byl původně otištěn ve školním časopise BOMBA