Přijímací zkoušky v roce 2017/2018

Základní informace k přijímacímu řízení

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2018/19 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – 30 žáků

Kritéria pro PZ 2018 budou zveřejněna v zákonném termínu do 31. 1. 2018.

V následující tabulce jsou uvedena kritéria pro loňské přijímací řízení konané v roce 2017, lze předpokládat, že pro rok 2018 budou obdobná.

obor Kritéria PZ Přílohy počet podaných přihlášek 1. 3. 2017
79-41-K/81 – G8 Kritéria G8  150
79-41-K/41 – G4 Kritéria G4  188
75-31-M/01 – PMP Kritéria PMP zdrav. způsobilost  67


Řádné termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium:      12. dubna 2018 (čtvrtek)       16. dubna 2018 (pondělí)
  • osmileté studium:    13. dubna 2018 (pátek)         17. dubna 2018 (úterý)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium:         

  • 10. května 2018 (čtvrtek) k prvnímu termínu
  • 11. května 2018 (pátek) k druhému termínu

Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Přehled důležitých termínů naleznete zde

♦ Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2018 na sekretariátu naší školy (úřední hodiny po–pá 7.30–15.00) nebo ji poslat doporučeně poštou tak, aby 1. 3. 2018 byla fyzicky ve škole.

Obsah přijímacích zkoušek

  • Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 2 písemné testy v jednom dni – MAT a ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT).
  • Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy v kritériích přijímání, a to zvlášť pro každý otevíraný obor, zveřejněných v tomto článku výše.
  • Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Organizace zkoušek:

Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde

Den otevřených dveří – čtvrtek 22. února 2018 od 15.00 do 18.00 hodin v budově naší školy.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!