Přijímací zkoušky v roce 2017/2018

Základní informace k přijímacímu řízení

Výsledky PZ 2018 naleznete dále v článku

Výsledky:

 Přijatí na obor 79-41-K/81 – G8 – celková výsledková listina

 Přijatí na obor 79-41-K/41 – G4 – celková výsledková listina

Přijatí na obor 75-31-M/01 PMP – celková výsledková listina

Přijatí na obor 79-41-K/41 – G4 – výsledková listina po náhradním termínu, jedná se pouze o aktualizovanou listinu z 30. 4. 2018

Vzor odvolání

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2018/19 bude otevřena:

  • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
  • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
  • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – 30 žáků

V následující tabulce jsou uvedena kritéria pro rok 2018.

obor Kritéria PZ Přílohy počet přihlášek 2018 počet přihlášek 2017
79-41-K/81 – G8 Kritéria G8 162  150
79-41-K/41 – G4 Kritéria G4 183  188
75-31-M/01 – PMP Kritéria PMP zdrav. způsobilost 90  67

Pozvánky k PZ byly odeslány 20.–21. 3. 2018 na kontaktní adresy zák. zástupců.

Důležité informace a termíny.

Přihláška 2018, denní studium, editovatelná

Řádné termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium:      12. dubna 2018 (čtvrtek)       16. dubna 2018 (pondělí)
  • osmileté studium:    13. dubna 2018 (pátek)         17. dubna 2018 (úterý)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium:         

  • 10. května 2018 (čtvrtek) k prvnímu termínu
  • 11. května 2018 (pátek) k druhému termínu

♦ Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2018 na sekretariátu naší školy (úřední hodiny po–pá 7.30–15.00) nebo ji poslat doporučeně poštou tak, aby 1. 3. 2018 byla fyzicky ve škole.

Obsah přijímacích zkoušek

  • Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 2 písemné testy v jednom dni – MAT a ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT).
  • Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy v kritériích přijímání, a to zvlášť pro každý otevíraný obor, zveřejněných v tomto článku výše.
  • Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Organizace zkoušek:

Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde

Den otevřených dveří – čtvrtek 22. února 2018 od 15.00 do 18.00 hodin v budově naší školy.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!