1. a 2. místo v krajské olympiádě CHEMIE

Vítězné tažení našich kvartánů chemickou olympiádou kategorie D vyvrcholilo 21. března vítězstvím. Zuzana Prouzová vyhrála jak okresní kolo, tak kolo krajské a Jiří Vestfál se v krajském kole umístil na 2. místě. Oběma nadějným chemikům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících této chemické soutěže.

Za PK chemie RNDr. Alena Havlíková a Mgr. Gabriela Pravdová