2.A na exkurzi v redakci Respektu

I v letošním roce se naše škola zapojila do akce Týdny mediálního vzdělávání zaměřené na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků.

V rámci zapojení se do projektu proběhla nejprve ve čtvrtek 31. května v multimediálním sále v domečku debata s novinářem Janem Moláčkem, komentátorem serveru Aktualne.cz, které se zúčastnili studenti 3. ročníku. Před debatou se promítal dokument Co dokáže lež a posléze se studenti mohli našeho hosta zeptat na otázky k novinářské profesi, ale došlo i na aktuální politické kauzy.

Ve středu 6. června pak zamířila třída 2.A do pražského Karlína na návštěvu redakce časopisu Respekt.

Dne 6. 6. 2018 jsem se se třídou 2. A zúčastnila dějepisné exkurze v Praze. Hlavním bodem programu byla návštěva redakce časopisu Respekt v Karlíně a následně debata s jedním z reportérů, Tomášem Lindnerem. Už samotné vzezření kanceláří bylo zajímavé. Z bývalé továrny vznikl rozlehlý prostor zaplněný ostrůvky židlí a stolů s počítači. Jak nám bylo řečeno, časopisu Respekt je vyhrazena jen menší část pracovišť, zbytek je určen např. pro hospodářské noviny nebo internetové stránky.
Rozhovor probíhal v místnosti, kde se obvykle na začátku týdne debatuje o vhodných tématech do dalšího čísla. Dozvěděli jsme se spoustu kuriozit ze života zahraničního reportéra, jako třeba jaké to je, povídat si s Habsburky, nebo kolik času zabere příprava jednoho článku. Nejedna z odpovědí byla překvapivá – Habsburk jako závodník ve formulích?
Náš čas vymezený pro redakci rychle vypršel a my se i přes letní vysoké teploty vydali na kopec Vítkov, abychom si prohlédli Národní památník,  určený pro uctění památky legionářů, odbojářů a politických obětí z dob obou světových válek i komunistického režimu. Při pohledu na některé artefakty, jako byl odlitek obličeje popáleného Jana Palacha, leckteré zamrazilo.
Pro spravení pochmurné nálady jsme směli ještě vyjet na vyhlídku, kde se nám naskytl krásný pohled na Prahu. Po tomto zážitku jsme už jen seběhli na Florenc a pokračovali domů.
 
Barbora Šrytrová, 2. A