2. A, B – Dějiny umění (Románský sloh, Gotika)

   K testu je potřeba nastudovat informace o jednotlivých slozích ze skript “Kapitoly z  dějin výtvarného umění” od Vladimíra Prokopa + informace a obrázky z níže ublikovaných PDF souborů.

romnasky-sloh

gotika