Jednotlivá zkouška – obecná informace

Informace pro zájemce o složení jednotlivé zkoušky. Pro školní rok 2014/2015 bude uzávěrka přihlášek k 01.09.2014.
Prosíme, pozorně si přečtěte přiložený text!!
K vyplněné přihlášce přiložte kopii vyvědčení nejvyššího dosaženého vzdělání (nemusí být notářsky ověřena). Bez ní nemůže být žadatel/ka k jednotlivé zkoušce připuštěn/a.

Jednotlivá zkouška 2014-2015
Přihláška k JZ (PDF, 116 kB)
Vyjádření MŠMT k JZ