7 divů světa v Primě

V rámci tematického celku Starověké Řecko vytvářeli studenti primy postery na téma 7 divů světa. Podívejte se na výsledky jejich práce.
Žáci se rozdělili do osmi skupin a během hodin dějepisu týmově zpracovali poster o starověkých divech světa. Postery najdete na nástěnce v místnosti vedle učebny zeměpisu. Na tomto odkazu pak najdete všechny fotografie zachycující postup práce a vytvořená díla.

J. Divišek