Aktivizace studentů v hodinách německého jazyka zapojením rodilého mluvčí

V rámci inovace výuky německého jazyka jsme navázali spolupráci s bývalým zkušeným pedagogem Günterem Dischingerem. Pan Dischinger zařadil při středeční hodině němčiny v Kvartě různé aktvizační metody, které u studentů rozvíjejí jejich komunikační dovednosti a přiblíží jim německy hovořící oblasti včetně jejich kultury a širších reálií.

Mgr. Renata Němcová – vyučující německého jazyka

 

20160914_120913-w

20160914_121128-w

20160914_121116-w

20160914_121033-w