Den otevřených dveří

Odpovíme na nejčastější dotazy uchazečů/uchazeček o studium na naší škole. Které to jsou?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
  1. Které učebnice používáte a jaké si mám koupit?

Učebnice do nižšího stupně víceletého gymnázia (prima- kvarta) zajišťuje škola. Žáci si na začátku září zakoupí pracovní sešity, které jim vyplněné na konci roku zůstanou. Objednávku pracovních sešitů provádí vyučující českého jazyka hromadně.

V 1. ročníku čtyřletého gymnázia, pedagogické školy i lycea používají vyučující různé učebnice, které škola objednává hromadně. Nic tedy nekupujte.  Učebnice lze také pořídit levněji na burze učebnic pořádané na začátku září.

 

2. Které knihy jsou povinnou četbou? Mám si vést čtenářský deník?

Na webu školy je k dispozici seznam děl.pdf, která nabízíme k maturitní zkoušce. Z tohoto seznamu musíte během studia přečíst 20 knih.

Je zcela na vás, jaký druh literatury čtete. Hlavně čtěte! 

Knihy si můžete vypůjčit ve školní knihovně.

Čtenářské deníky si můžete psát dobrovolně, pro vlastní potřebu, nejsou povinnou součástí klasifikace.


3. Uchazeči a uchazečky o studium na SOŠPg se nejčastěji ptají na zkoušky z dramatické výchovy:

Jak probíhá zkouška ověřování talentu z dramatické výchovy?

  • Přijdete do učebny, kde na vás čeká komise (dva učitelé nebo učitelky českého jazyka)
  • Vylosujete si jeden text  o rozsahu A4
  • Text je vždy vybrán z dětské literatury (příklad textu)
  • Budete mít 5 minut na přípravu: text si několikrát přečtete
  • Budete se snažit vystihnout hlavní myšlenku, postavy, dějovou linku příběhu
  • NIC se nebudete učit zpaměti
  • Po 5 minutách předstoupíte před komisi a příběh převyprávíte vlastními slovy
  • Text máte stále k dispozici (v ruce, na lavici) pro případné nahlédnutí
  • Za svůj výkon dostanete body podle hodnoticí tabulky