Estetický kurz 3.L v Lázních Libverda

Od 19. do 23. záři se konal Estetický kurz v Lázních Libverda. Kurzu se zúčastnili studenti 3.L se specializacemi Hv a Vv pod vedením učitelů Daniela Hutaře (Hv) a Štěpána Holého (Vv)

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Hlavním tématem letošního kurzu byla inspirace příběhy z Knihy o Jizerských horách od libereckého autora Miloslava Nevrlého. Skupina Vv se věnovala rozvíjení dovedností ve výtvarných technikách kresba, akvarel a linoryt. Hudebníci se zabývali výrobou nástrojů a rozvíjení hudebních dovedností s přesahem do dramatické tvorby.  Společně studenti absolvovali muzikoterapii s profesorkou Alenou Tichou a vyslechli přednášku o varhanách od varhaníka Tomáše Horyny  v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Odvážnější studenti si mohli po přednášce sami na varhany zahrát. Vyvrcholením kurzu bylo čtvrteční společné vystoupení obou skupin na lázeňské kolonádě, kde předvedli kramářskou píseň popisující příběh nejslavnějšího pytláka Jizerských hor. Studenti Hv zazpívali autorskou píseň, kterou doprovodili hrou na vlastnoručně vyrobené hudební nástroje. Výtvarkáři ke každé sloce představili barevné linorytové tisky. 

Přes nepřízeň počasí v prvních dnech kurzu se podařilo splnit všechny naplánované úkoly a studenti i vyučující si kurz užili.

Video

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.