Informace o zvýšení cen obědů od 1. 10. 2021

Informace pro rodiče a žáky

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Vážení zákonní zástupci a žáci,
od 1. 10. 2021 jsme nuceni změnit cenu oběda ve školní jídelně následovně:
žáci 11–14 let – z 36 Kč na 42 Kč;
žáci od 15 let výše – z 37 Kč na 43 Kč.
Důvodem k tomuto kroku je snížení dotace MŠMT na přípravu školních obědů.
Prosím proto o kontrolu a případné navýšení limitů u starších inkas na 900–1000 Kč. U trvalých příkazů prosím o průběžnou kontrolu zůstatků.
Doporučuji registraci na e-jídelníčku, odkud chodí každý týden do vámi nastaveného e-mailu report, kde je možné sledovat stav konta strávníka a případně korigovat platby.
Děkujeme za pochopení.
L. Matoušková – vedoucí školní jídelny