Krajské kolo Geologické olympiády

Dne 27. 3. 2023 se studenti našeho gymnázia účastnili Krajského kola Geologické olympiády.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Během dopoledne nejdříve proběhla tradičně v budově Severočeského muzea samotná soutěž. Studenti měli za úkol řešit různé úlohy s geologickými pojmy, kupříkladu správně určit stáří geologických vrstev ze schématu či rozpoznat jevy vznikající pohybem litosférických desek. Nedílnou součástí soutěže byla také poznávačka jednotlivých geologických vzorků (hornin, minerálů i zkamenělin). Našim reprezentantům se však povedlo úspěšně překonat hlubokomořské příkopy, překročit sopečné ostrovy, poznat proces vzniku krasových útvarů, správně rozpoznat poklady z dob, kdy Země byla ještě mladá, a dokonce i přežít „zub času“. V kategorii B se Martin Břečka z oktávy umístil na 4. místě, Lukáš Zemenčík ze 3.B se vyšplhal na 3. místo a krásné 2. místo nakonec obsadil Vojtěch Novosád z kvinty. Všem moc blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy. Vojtovi zároveň přejeme mnoho zdaru v celostátním kole.

Po vyhlášení vítězů následovala pro zájemce odpolední exkurze na paleontologickou lokalitu v Radimovicích u zámku Sychrov, odkud jsme si mohli odnést fosilní klepeta mořských raků a zkameněliny dalších živočichů obývajících před 90 miliony let křídové moře. Každý z nás obdržel vlastní paleontologické kladívko a listy novin na uložení vydobytých vzorků. Pan doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. nás odborně provedl někdejším dnem turonského (94 – 89 mil. l.) moře, po němž zde do současnosti zůstaly křemenné až vápnité pískovce jizerského souvrství, a vysvětlil nám, jaké množství poznatků je geolog schopen vyčíst z několika pískovcových vrstev ve skalním profilu. Např. to, že světlé vrstvy pískovců s vápnitými polohami se usadily na dně teplého mělkého moře, zatímco spodní vrstvy sypkých žlutých křemičitých pískovců na dně hlubokého moře (cca 200 m). Některým z nás se kromě výše zmíněných račích klepet podařilo nalézt ve zdejších pískovcích také chodbičky raků (ichnofosilie), četné schránky mlžů (tzn. mušle) a dokonce i ulitu plže rodu Turritella. Pan Zágoršek po celou dobu s radostí odpovídal na naše případné zvídavé dotazy ohledně zdejších geologických jevů. Mimo pobyt v jarní přírodě měl každý z nás mimo jiné možnost okusit ten úžasný pocit vycházející z nálezu kamenných pozůstatků života, který zde vzkvétal během svrchní křídy, v časech, kdy po souši kráčeli dinosauři a další druhohorní plazi a v mořích plavali ikoničtí loděnkám podobní amoniti, četné ryby, žraloci a rozmanitá škála vodních plazů jako byli plesiosauři či mosasauři. Naše exkurze byla završena návratem naším autobusem do Liberce. Panu Zágorškovi a ostatním organizátorům soutěže tímto mockrát děkujeme za krásnou a poučnou cestu do geologické minulosti našeho regionu.

Lukáš Zemenčík, 3.B