Požadavky k ročníkové práci z AJ

Pokud se rozhodnete psát ročníkovou práci (dále jen “RP”) z anglického jazyka (dále jen “AJ”), vězte, že pro úspěšné absolvování musíte splnit následující podmínky:

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

1) Téma RP schvaluje předmětová komise (dále jen “PK”) AJ. Vámi vybrané téma musí být úzce spjato s obsahem školního vzdělávacího programu (dále jen “ŠVP”) – viz: http://www.jergym.cz/svp-pro-jednotlive-obory/.

2) Rozsah RP z AJ je 20 – 40 stran v závislosti na vybraném tématu RP. Způsob číslování stran musí být dodržen podle manuálu prof. Diviška na webu školy: http://knihovna.jergym.cz/kategorie/muze_se_hodit/.

3) Student musí dodržet oficiální formu titulní strany – ke stažení zde:  http://www.jergym.cz/oficialni-titulni-strana-rocnikove-prace/

4) Anotace je uvedena na začátku práce a je napsána jak v AJ, tak v ČJ.

5) Teoretická část RP má rozsah cca 2/3 z celkového počtu číslovaných stran, praktická cca 1/3.

6) Student dodržuje veškerá pravidla psaní RP uvedená v manuálu prof. Diviška (viz výše).

7) Student uvádí citace a seznam literatury ve formě dle platných norem ČSN ISO 690 – taktéž viz manuál prof. Diviška. Citace lze vygenerovat například zde: http://www.citace.com/. Doporučujeme také pečlivě pročíst základní typografická pravidla: http://knihovna.jergym.cz/wp-content/uploads/2013/02/typografie_pravidla.pdf, případně další informace z webu školní knihovny: http://knihovna.jergym.cz/kategorie/muze_se_hodit/.

8) Poslední konzultace proběhne nejpozději 14 kalendářních dní před oficiálním termínem odevzdání RP vyhlášeným vedením školy. Tzn. ve zbylých 14 dnech před oficiálním termínem odevzdání RP již není možno konzultovat s vedoucím RP obsahovou stránku RP. Student se v závěrečných dnech věnuje případným posledním grafickým úpravám textu, svázání práce, atd.

9) Výpočet výsledné známky z RP: dodržení průběžné konzultace má váhu 1/4, samotná práce 1/2 a závěrečná obhajoba 1/4 z konečné známky z RP.

10) Známka z RP se zahrnuje do klasifikace AJ v 2. pololetí 3. ročníku, resp. Septimy. Na závěrečném vysvědčení pak tvoří 1/3 z celkové známky z AJ.