Přednáška o Bělorusku

Žáci kvinty a historicko-zeměpisného semináře poznali, jak se žije lidem v Bělorusku.

Občanské protesty
Občanské protesty

V úterý 30. dubna navštívil naši školu pan Vladislav Günter ze spolku Občanské Bělorusko, který byl založen v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku. Během své přednášky žákům stručně nastínil historii tohoto evropského státu, popsal tíživou realitu života obyvatel žijících v této totalitní zemi a představil aktivity spolku, které mají za cíl přispět k demokratizaci země. Přednášející také upozornil na podobnosti a odlišnosti s vývojem v Československu před rokem 1989 a nastínil možné budoucí scénáře vývoje.
Za zajištění přednášky děkujeme Asociaci pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS.

za PK zeměpisu
Jan Divišek

Fotogalerie