SPANÍ VE ŠKOLE S DIVADLEM

Vznik nového školního divadla...

Spaní ve škole s DIVADLEM
Spaní ve škole s DIVADLEM
Několik studentů z různých tříd PMP a PL naší školy, se účastnilo netradičního spaní ve škole s divadlem. Celou akci pro studenty připravili učitelé dramatické výchovy Eliška Vobrubová a Matyáš Hauser. Hned po vyučování na studenty čekal celoodpolení program plný dramaťáckých her, improvizací, tvorby divadelních situací, ale také práce s poezií v otevřeném prostoru. Večerní program byl věnován společnému veselí u ohně a později uvnitř v Domečku s hudbou a zpěvem.

Impulzem ke spaní byl vznik nového školního divadla, které v tuto chvíli ještě hledá svůj název. Divadelní setkávání je určeno pro všechny studenty naší pedagogické školy (oborů PMP a PL), toužících se divadlu věnovat i ve svém volném čase. Společné zkoušky, setkání se konají každou středu od 14:15h v audiovizuálním sále Domečku pod vedením Elišky Vorbubové a Matyáše Hausera.