Struktura ústní maturitní zkoušky z českého jazyka v profilové části

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTULITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT
 • Literární/obecně historický, společenský kontext
 • Charakteristika literárního směru, názorového proudu, hnutí
 • Kontext autorovy tvorby 

INTERPRETACE DÍLA, INTERPRETACE UKÁZKY
 • Literární druh a žánr
 • Časoprostor
 • Téma a motivy
 • Kompoziční výstavba
 • Vypravěč/lyrický subjekt
 • Postavy, jejich popis a charakteristika
 • Jazykové prostředky / figury a tropy
 • Schopnost argumentace (vlastní postoj k dílu) 
ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU
 • Hlavní myšlenka textu
 • Komunikační situace (např. adresát, účel textu, zdroj)
 • Jazykové prostředky
 • Kompoziční výstavba
 • Funkční styl
 • Slohové postupy
 • Slohový útvar 
MLUVENÝ PROJEV
 • Kultivovanost, spisovnost a plynulost projevu