Synchronní výuka - ROZVRHY

Přehled rozvrhů synchronní výuky jednotlivých tříd v době distanční výuky.

Distanční výuka
Distanční výuka


OBORTŘÍDA
nižší gymnáziumprimasekundaterciekvarta
vyšší gymnáziumkvintasextaseptimaoktáva
1.A2.A3.A4.A
1.B2.B3.B4.B
předškolní a mimoškolní pedagogika1.M2.M3.M4.M
pedagogické lyceum1.L--4.L

Na odkazech najdete vždy aktuální rozvrh tzv. synchronní výuky (viz níže) upravovaný jednotlivými vyučujícími. Konkrétní odkazy na jednotlivá online setkání sdílejí vyučující s žáky neveřejně (Učebna Google/pozvánka na událost v kalendáři skrze školní e-mail).
Podobně jako v případě prezenční výuky může dojít k "absenci vyučujícího" z různých důvodů a naplánovaná hodina nemusí proběhnout, v tom případě by měl vyučující obratem aktualizovat rozvrh dané třídy a informovat žáky (Učebna Google/školní e-mail).

Učebna Google - Souhrny pro zákonné zástupce
V rámci jednotlivých kurzů (předmětů) v prostředí Učebny Google lze nastavit e-mailové kontakty zákonných zástupců žáků a vyučující daného kurzu může pozvat zákonné zástupce k přijímání e-mailových souhrnů o práci studenta v kurzu. E-mailové kontakty zákonných zástupců (dle údajů z Bakalářů) byly tímto způsobem nastaveny u všech tříd nižšího gymnázia a zákonným zástupcům přijdou na e-mail pozvánky (v případě aktivace vyučujícím). V případě zájmu o aktivaci rodičovských souhrnů oslovte, prosím, vyučujícího daného předmětu.
Více o souhrnech pro zákonné zástupce zde.

Vysvětlení pojmů
Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku: 

  • Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi/žáky/studenty zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.
  • Při asynchronní výuce děti/žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.