Tvoříme s umělou inteligencí

Jelikož jsme zvídaví, otevření novinkám a pragmatičtí, absolvovali jsme workshop se společností AIGNOS.

workshop AIGNOS
workshop AIGNOS

Na workshopu jsme si interaktivní formou propojili umění, technologie AI (umělé inteligence) a celospolečenské etické otázky.

Součástí workshopu byly praktické ukázky generování obrazů, textů a hudby.

Věříme, že se nám podařilo formulovat vize pro etické, tvůrčí, přínosné a bezpečné využívání nástrojů AI. Nástroje využívající AI se nyní stávají běžně dostupnými a jsou stále více využívány i v prostředí školy. Využívání nástrojů AI vnímáme jako výzvu a příležitost, ne pouze jako hrozbu nebo riziko.