Informace k přijímacímu řízení 2023/2024

Informace pro přijaté uchazeče.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

2. kolo PZ pro žádný obor nevyhlašujeme.

Informace pro přijaté uchazeče
Všem přijatým uchazečům gratulujeme a jsme rádi, že jste se stali žáky naší školy.
Jako doklad o přijetí slouží výsledková listina uchazečů uvedených pod registračním číslem, s hodnocením jednotlivých kritérií PZ a s konečným výsledkem (přijat / nepřijat).
Zákonní zástupci přijatých žáků obdrží v dohledné době pozvánku k první informační schůzce, která se uskuteční na konci měsíce června.

V případě, že nastane situace, kdy přijatý žák nemůže nastoupit, prosíme, abyste nás bezodkladně informovali.

Výsledky PZ 2023/2024