Astronomická olympiáda

Do celostátního kola astronomické olympiády kategorie AB (3. a 4. ročníků SŠ) postoupil Matěj Pur ze septimy a umístil se na výborném 14. místě. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.

Za kabinet fyziky Šárka Frintová.