Archiv článků podle autora: Jan Divišek

Prima na výstavě o pravěku

Prima na výstavě o pravěku

Ve čtvrtek 15. října studenti primy zavítali v rámci výuky dějepisu do Severočeského muzea v Liberci na výstavu o pravěku.
Celý článek »

Vlajka pro Tibet na Jergymu

Vlajka pro Tibet na Jergymu

Ve čtvrtek 10. března si připomínáme 57. výročí tibetského povstání. Naše škola se  připojila k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”, která má vyjádřit podporu ochraně lidských práv nejen Tibeťanů, ale i ostatních obyvatel Čínské lidové republiky. Celý článek »

Ročníkové práce

Ročníkové práce

Žáci všeobecných oborů (gymnázium, lyceum) zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací. Povinnost zpracovat RP vychází ze školního řádu odstavec 2.36 a 2.37 a dále odstavec 4.53–55.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2019/2020:

Výběr tématu: nejpozději do 18. 10. 2019 do 14:00 hodin (pá) (evidují třídní učitelé)

Odevzdání čistopisu RP: 21. 2. 2020 do 14:00 hodin (pá) (vedoucímu práce)

Obhajoby RP: 18. 3. 2020 od 12:00 hodin (st) (v komisích podle předmětů)

RP – metodika tvorby

RP – pokyny

RP – pravidla hodnocení 2019/2020 – schéma

Zásadní kritéria hodnocení RP

Vlastní hodnocení RP a sebereflexe žáka word / pdf

 

Exkurze na Ještěd

Exkurze na Ještěd

Ve středu 15. dubna se studenti semináře ze zeměpisu a dějepisu ve 3. ročníku zúčastnili tématické exkurze v horském hotelu Ještěd.
Celý článek »

Databáze výstupů projektů

Databáze výstupů projektů

V červnu 2014 byla Řídicím orgánem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spuštěna Databáze výstupů projektů OP VK, která je přístupná přes webové stránky www.op-vk.cz či přímo přes odkaz https://databaze.op-vk.cz. Do databáze jsou nahrávány nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, vzdělávací hry apod. z celého spektra oborů výuky.

Podpora výuky na středních školách

Podpora výuky na středních školách

Naše škola se účastnila jako partner projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/03­.0007. Celý článek »

Přehled zpracovaných DUM

Přehled zpracovaných DUM

Přehled zpracovaných digitálních učebních materiálů v rámci šablony III/2.

Celý článek »

Nabídka kurzů pro rok 2016/17

Nabídka kurzů pro rok 2016/17

V letech 2010 až 2012 Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova realizovalo projekt Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých, jehož výstupem jsou vzdělávací programy určené zájemcům o lektorskou činnost. Absolventi jsou v rámci kurzů připravováni tak, aby získali potřebné kompetence pro výuku dospělých. Celý článek »

Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých

Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých

Naše škola se stala realizátorem projektu Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Celý článek »

Maturitní web dějepisu

Maturitní web dějepisu

Maturantům z dějepisu je určen specializovaný web, který najdete na adrese dejepis.jergym.cz.

Uplatnění studentů geografie

Uplatnění studentů geografie

Zajímá vás, kde všude se dnes mohou uplatnit geografové? Podívejte se na web Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK.

Maturitní web zeměpisu

Maturitní web zeměpisu

Maturantům ze zeměpisu byl v minulosti určen specializovaný web, který najdete na adrese zemepis.jergym.cz.

POZOR!!! Od školního roku 2015-16 již nedochází k jeho aktulizaci.

Geohry

Geohry

Prověřte své znalosti a přehled v oblasti zeměpisu s pomocí geoher na internetu.

Celý článek »

Výzdoba učebny zeměpisu

Výzdoba učebny zeměpisu

Podívejte se na mapu světa, která zdobí učebnu zeměpisu.

Celý článek »

Eurorebus

Eurorebus

Zapoj se do vědomostní soutěže Eurorebus! Porovnej své znalosti a schopnosti se svými vrstevníky z celé ČR!
Celý článek »

Historicko-geografický seminář pro 3. ročník

Historicko-geografický seminář pro 3. ročník

Patříš mezi studenty druhého ročníku či sexty a stojíš před úkolem vybrat si volitelný předmět do třetího ročníku? Podívej se tedy, co ti nabízí historicko-geografický seminář! Celý článek »

Vítězství v soutěži Toulky po mapách

Naši studenti ovládli soutěž Toulky po mapách.

Celý článek »