Archiv článků podle autora: Jaroslav Šťastný

Debatní turnaj aneb tour de Česká Třebová

Debatní turnaj aneb tour de Česká Třebová

Minulý týden se vydali někteří studenti naší školy debatovat do České Třebové, kde se konal první turnaj XXI. ročníku Debatní ligy a Debate League.
Celý článek »

Estetický kurz 3. L

Estetický kurz 3. L

Estetický kurz 3. ročníku Pedagogického lycea se konal v Oldřichově v Hájích na přelomu měsíce září a října.

Fotogalerii naleznete dále v článku. Celý článek »

Prožitkové dny pro 1. ročníky

Fotogalerie z Prožitkových dnů 1. A ZDE

Fotogalerie z Prožitkových dnů 1. M ZDE

Zahájení školního roku 2015/2016

Zahájení školního roku 2015/2016 proběhne v úterý 1. 9. 2015 od 8.00 v kmenových učebnách.  Viz dále v článku.
Celý článek »

Malá Fatra 2015

Malá Fatra 2015

Několik vzpomínkových fotografií na letošní povedený kurz na Malé Fatře najdete ZDE.

Nejžádanější školy ČR

Naše škola patří dlohodobě k nejžádanějším školám v republice, dokladem je i žebříček zveřejněný v Lidových novinách v lednu 2016.
Celý článek »

Konec školního roku 2014/2015

Konec školního roku 2014/2015

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

letošní školní rok na naší škole končí v pátek 26. 6. rozdáním vysvědčení. V po 29. a út 30. 6. je ředitelské volno.

Současně bych Vás chtěl také pozvat na slavnostní Akademii a předání ocenění letošním nejúspěšnějším žákům, která bude od 16 do 17.30 v sále PKO. Po skončení Akademie bude následovat program v zahradě PKO, koncertem školních či spřátelených skupin (18 až 21 hod.), pokud tento podvečerní program budou chtít nezletilí žíci navštívit, měli by mít Vaše svolení. Podvečerní koncert v zahradě je také pro veřejnost a není pro žáky povinný. Škola zajišťuje dozor nad žáky pouze během programu v sále PKO od 16 do 17.30.

Přeji Vám krásné léto, příjemnou dovolenou a těším se na případné setkání a plodnou spolupráci v příštím školním roce.

Jaroslav Šťastný, ředitel

Na co se můžete těšit po prázdninách…

Na co se můžete těšit po prázdninách…

… si můžete prohlédnout ZDE. Aktualizace 15. 8. 2015

Lisy na PET láhve

Od 7. 9. je na chodbách školy instalováno 5 lisů na PET láhve. Lisování je zábava 🙂 !
Celý článek »

Informace pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků

Informace pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků

viz dokumenty vložené do tohoto článku

Celý článek »

Vítězství v anglické olympiádě

Vítězství v anglické olympiádě

Žák Sexty – Vojtěch Bärtl – zvítězil v krajském kole Soutěže v jazyce anglickém (anglická olympiáda).
Celý článek »

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 – výsledky

Výsledky PZ 2015 jsou zveřejněny dále v tomto článku.

Výsledková listina je vyvěšena na vývěsce školy v hlavním vchodu.

Rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně 27. 4. 2015 od 7.30 do 16.30 v kanceláři školy a současně také podat odvolání, viz informace zde. Celý článek »

Přehled přihlášených zkoušek

Přehled-zkoušek-MZ podle přihlášek žáků k MZ 2015

Informace výchovného poradce

Informace výchovného poradce

Výchovný poradce poskytuje poradenské služby, které se týkají výchovy a vzdělávání žáků školy.  V nejčastějších případech se žáci školy na výchovného poradce mohou obrátit zejména v oblastech prevence školní neúspěšnosti (časté například při náročném přechodu ze základních škol), kariérového poradenství (otázky dalšího studia na vysokých školách), pokud je potřeba řešit speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení, jejich diagnostika – provádí PPP), popř. má –li žák další výchovné a výukové potíže. V každém případě výchovný poradce doporučí další možnosti konzultace s odborníkem, pokud řešení problému není v jeho kompetenci.

Roli výchovného poradce na naší škole vykonává od školního roku 2016/17 Mgr. Petr Král (ČJ – ZSV).

Výchovný poradce je pro rodiče, žáky i kolegy k dispozici osobně v konzultačních hodinách vždy v pondělí dopoledne (nejlépe po předchozí domluvě), popř. na e-mailu (petr.kral@jergym.cz). Každý výchovný poradce je samozřejmě vázán mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků, není-li ze zákona určeno jinak.

Výchovný poradce spolupracuje s třídními učiteli, jednotlivými vyučujícími a vedením školy. Úzká je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a dalšími odbornými pracovišti Libereckého kraje.

Celý článek »

Almanach školy 2007

Almanach školy 2007

V přiloženém souboru pdf naleznete Almanach školy vydaný v roce 2007. Publikace obsahuje přehledy vyučujících, seznamy tříd a důležitých mezníků v historii školy.

Publikace zahrnuje záznamy škol:

Střední pedagogická škola v Liberci (1976–1989)

Gymnázium a Střední pedagogická škola (1987–1989)

Gymnázium a Střední pedagogická škola (1991–2007)

Almanach je pro zájemce k dispozici také v tištěné podobě zdarma nebo za dobrovolný příspěvěk určený na rozvoj školy.

ALMANACH 2007 – pdf

Kopírka pro žáky

Vážení rodiče,

začátkem ledna 2015 jsme na chodbě budovy B instalovali stroj DEVELOP INEO+ 224e, který je volně přístupný všem žákům pro kopírování, tisk a skenování. Tisk je možný z flashdisku, případně lze využít další způsoby. Celý článek »

Kmenové buňky na Jergymu

Kmenové buňky na Jergymu

Před koncem školního roku navštívila Jergym naše bývalá absolventka Mgr. Michaela Rothová Ph.D., v současnosti působící jako Postdoc na univerzitě (DanStem) v Kodani. Celý článek »

Škola získala významné ocenění

Škola získala významné ocenění

Na základě hlasování firem z LK získala škola ocenění za kvalitní přípravu na zaměstnání.
Podrobné informace Celý článek »

Informace o školní jídelně

V článku naleznete informace o školním stravování.

Celý článek »

Proměny školy

Proměny školy

Podívejte se na fotografie školy a změny, kterými budova prošla za 74 let své existence. Pokud vlastníte jakékoliv staré fotografie této budovy, prosíme o jejich zapůjčení. Celý článek »