Autoevaluace školy – autoevaluační projekty a hodnocení kvality

Aktuální Zpráva o hodnocení kvality školy z prosince 2012 – výstupní šetření
autoevaluace_jergymu_2007