Beseda s CODA

 Dne 1. března 2016 navštívila naši školu zajímavá dvojice slyšících potomků neslyšících rodičů (CODA – Children of Deaf Adults).

Naše absolventka Alena Borysewiczová (učitelka v MŠ) a Bc. Karel Redlich (tlumočník znakového jazyka, sociální pracovník, lektor znakového jazyka) si povídali se studenty 3.M a 4.L o nástrahách dětství slyšících dětí neslyšících rodičů. Studenti diskutovali, zkoušeli znakovat např. svá jména, jednoduché znaky a dozvídali se také o možnosti studia znakového jazyka a v neposlední řadě si obohatili své znalosti o sluchových poruchách a komunikaci neslyšících z pedagogiky.

20160301_105647-001

20160301_090326-001