Biologická spolupráce s PřF UK

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy  byla dne 6. února zorganizována pitvy myši a o týden později se konala přednáška z etologie a realizace výzkumu negativních emocí vyvolaných živočichy.

Stejně jako minulý rok měli vybraní studenti třetích a čtvrtých ročníků příležitost zúčastnit se pitvy myši pod vedením RNDr. Jana Mourka, Ph.D. Praktikum poskytlo studentům jedinečnou příležitost zopakovat si stavbu těla savců na reálném příkladu.

14. února jsme na škole přivítali studentku etologie Mgr. Helenu Staňkovou, která si pro účastníky ekologického semináře připravila přednášku o různých typech chování živočichů. Naši studenti se poté zúčastnili jejího etologického výzkumu. Ten se věnuje negativním emocím, které mohou vyvolávat živočichové. Naši studenti dostali za úkol seřadit sety fotografií s různými živočichy podle toho, v jaké míře v nich vyvolávají strach a znechucení.

Věřím, že obě akce byly pro studenty přínosné a že se brzy opět naskytne možnost zpestření výuky formou spolupráce s odborníky.

Za kabinet biologie,

Mgr. Jitka Šibravová