Biologie v terénu

Výuku botaniky zakončila třída 2.B exkurzí na naučnou stezku v Harcově.

Studenti si zopakovali určování běžně rostoucích druhů rostlin (zejména dřevin) a získali nové informace z botaniky, zoologie či ekologie z tabulí naučné stezky. Za doprovod a spolupráci děkuji Mgr. Jitce Hatrikové.

Za kabinet biologie,

Mgr. Jitka Šibravová