Biologie

Materiály pro 1.M

Materiály pro 1.M

Celý článek »

Materiály a videa pro Tercii

Materiály a videa pro Tercii

Celý článek »

Materiály a obarzové přílohy pro Kvintu

Materiály a obarzové přílohy pro Kvintu

Zde budou průběžně ukládány všechny obrazové přílohy k učivu v hodinách Biologie a zároveň zadání laboratorních prací

Celý článek »

Předmětová komise biologie

Předmětová komise biologie

Předmětová komise biologie pracuje ve složení:

předseda předmětové komise: Mgr. Pavla Špičková

členové:
Mgr. Štěpán Holý
Mgr. Jitka Hatriková
Mgr. Jitka Šibravová
Mgr. Jaroslav Šťastný Celý článek »

Materiály a videa pro Primu

Materiály a videa pro Primu

Učební materiály a odkazy na internetová videa tykající se organismů probíraných v hodinách Biologie.

Celý článek »

Materiály a videa pro Sekundu

Materiály a videa pro Sekundu

Celý článek »

Materiály pro Kvartu

Materiály pro Kvartu

Celý článek »

Materiály pro 1. ročníky a Kvintu

Zde jsou uloženy materiály z obecné biologie a botaniky, seznamy k poznávání, přípravné materiály k laboratorním pracem a další
Celý článek »

Materiály pro 2. ročníky a Sextu

Materiály pro 2. ročníky a Sextu

 

Zde jsou uloženy materiály na laboratorní práce i pro studium

 

Celý článek »

Obrazové materiály pro 2. ročníky a Sextu

Obrazové materiály pro 2. ročníky a Sextu

Celý článek »

Materiály pro 3. ročníky a Septimu

Zde jsou k dispozici soubory pro 3. ročníky a Septimu, materiály na laboratorní práce, seznamy k poznávání a další
Celý článek »

Obrazové materiály pro Septimu

Obrazové materiály pro Septimu

Celý článek »

Materiály pro 4. ročníky a Oktávu

Materiály pro 4. ročníky a Oktávu

Zde se postupně objeví materiály z genetiky

Celý článek »

Oktáva – studijní materiály

Oktáva – studijní materiály

Celý článek »

Materiály pro 4.M

Zde budou ukládány materiály využitelné pro vytváření DRA, přípravu na hodiny a další
Celý článek »

Materiály pro maturitní seminář

Materiály pro maturitní seminář

Zde jsou materiály pro opakování a prohlubování učiva pro maturující

Celý článek »

Kmenové buňky na Jergymu

Kmenové buňky na Jergymu

Před koncem školního roku navštívila Jergym naše bývalá absolventka Mgr. Michaela Rothová Ph.D., v současnosti působící jako Postdoc na univerzitě (DanStem) v Kodani. Celý článek »

Maturitní okruhy 2019/2020

Maturitní okruhy platné pro 4.A, 4.B, Okt

Celý článek »

Rorýsí Jergym

Rorýsí Jergym

Naše škola se přihlásila do projektu “Rorýsí škola“,  který je zaštítěn Českou ornitologickou společností.

Celý článek »