Chemická olympiáda – Eliška Novotná na 3. místě v kraji

Ve čtvrtek 4. dubna se utkali na našem gymnáziu studenti 1. a 2. ročníků ve znalostech z chemie.

Eliška Novotná ze sexty vybojovala krásné 3. místo a Hana Semerádová z kvinty skončila na 10. místě.

Děkujeme děvčatům za reprezentaci naší školy a gratulujeme Elišce ke krásnému umístění.

Za PK chemie Alena Havlíková a Zuzana Kociánová