Chemie je zajímavá věda

Spolupráce s vědeckými ústavy je pro studenty jednou z příležitostí, jak se seznámit se současnými analytickými metodami  a možností, jak obohatit svoji ročníkovou práci.

Od ledna 2018 dojížděli v rámci ústavního projektu Tři nástroje pravidelně 3 studenti letošní septimy do Ústavu Dr. Jaroslava Heyrovského AV v Praze.

Patrik Kurka pracoval a bude nadále pracovat v laboratoři laserové spektroskopie na vědeckém úkolu “Transformace atmosférických komponent pomocí UV záření”, pod odborným vedením lektora Antonína Knížka, doktoranda AV.

  

Ze stáže na AV byla velmi nadšená Kateřina Ptáčková, která o své práci říká: „Pracovala jsem na pracovišti analýzy dechu pod vedením paní Mgr. Kseniyy Dryahny CSc. a prof. RNDr. Patrika Španěla Dr. rer. nat. s metodou hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty. Metoda se nazýva SIFT – MS (z anglického selected ion flow tube mass spectrometry).“ Katka využila možnosti práce na spektrometru k napsání ročníkové práce pod názvem Laktózová intolerance.

 

Další studentkou byla Tereza Benešová, která se věnovala pod vedením Ing. Romana Nebela porovnávání vlastností katalyzátorů používaných při elektrolýze vody.

Na TUL dostal příležitost pracovat Jiří Zlámal, který studoval membránové procesy pod vedením Ing. Jaromíra Marka.

Pro svou ročníkovou práci si vybrala téma Cinnamaldehyd (skořicový aldehyd) také Lenka Jarešová (3.B), která měření a pokusy, pro něž bylo potřeba speciální vybavení (plynový chromatograf a kultivace bakterií) provedla v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL, kde jí ochotně pomohli s měřením a kde si také mohla vyzkoušet reakce bakterií na testovanou látku. Za příjemný přístup by Lenka chtěla poděkovat pracovníkům TUL, jmenovitě Jiřímu Mikšíčkovi, Alici Břečkové, Pavlu Hrabákovi a Aleně Ševců, kteří se jí věnovali, ač není studentka Univerzity.

(Na fotografiích je plynový chromatograf, pipety a kolonie bakterií narostlé na agarovém mediu. )