Co se děje v úlu?

Studenti primy navštívili v pondělí 1. 4. ekocentrum Střevlík v Hejnicích a absolvovali zde výukový program „Co se děje v úlu.“

Zkušený lektor rozdělil studenty do skupin, které se pomocí různých úkolů dozvídaly mnoho nových informací týkajících se života včely medonosné. Pozorováním trvalých preparátů částí těla včely se studenti seznámili s anatomií včely. Mohli porovnat rozdíl mezi sršním a vosím hnízdem. Zároveň si ulovili i jiné přírodniny, které zkoumali  pomocí binokulární lupy.  Program probíhal nejprve ve specializované učebně a potom na přilehlém pozemku, kde si studenti prohlédli úly s živými včelami. Na závěr skupinky předvedly nacvičená vystoupení doporučující užití včelích produktů.