Conversation Topics – 4.AB + Oktáva

See attached file: Konverzace AJ – 4.AB+Oktáva