COVID19 – mimořádné opatření

Škola zůstane až do odvolání uzavřena.

Žákům budou úkoly a zadání předávány elektronicky po skončení řádných jarních prázdnin (kontrolujte si pravidelně své emailové schránky). Výuka bude probíhat distančně.

Termín obhajob RP je odložen.

Další důležité informace najdete dále v článku, a to včetně sdělení pro žáky oboru PMP starší 18 let.

Informace k vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020

Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů oboru sociálních služeb a PMP

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Další informace viz https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6389/INFORMACE-ODBORU-SKOLSTVI-MLADEZE-TELOVYCHOVY-A-SPORTU-KU-LIBERECKEHO-KRAJE-K-MIMORADNYM-OPATRENIM-K-PREVENCI-SIRENI-ONEMOCNENI-COVID-19.aspx