Další výměnný pobyt v Dánsku: 16 – 22. 9. 2018

V letošním školním roce se uskutečnil první výměnný pobyt s dánským gymnáziem Herning.

Výměnný pobyt se vydařil ke spokojenosti obou stran a v započaté tradici jsme se rozhodli pokračovat.

Týdenní pobyt v dánském Herningu se uskuteční v termínu 16-22/09/2018. Studenti budou bydlet v rodinách svých zahraničních partnerů, kde mají zajištěno ubytování a stravování. Zároveň budou mít příležitost seznámit se s kulturou a běžným životem dánských rodin. Během pobytu plánujeme poznat výuku přírodovědných předmětů ve škole, prohlídku pamětihodností Dánska i návštěvu Legolandu.

Komunikačním jazykem výměny je angličtina. Doprava do Dánska bude zajištěna velkým dálkovým autobusem, předpokládaný počet účastníků z české strany je 20-22 studentů. 

Pobyt dánských studentů plánujeme na dobu 10-16/03/2019. V Liberci plánujeme též vytvořit společný projekt, navštívit TUL – ústav nanotechnologie, IQlandii, Ještěd, Prahu a další zajímavá místa.

Celková cena za výměnu je 6500Kč (cestovní připojištění však si hradí studenti individuálně), které budeme vybírat do 20/06/2018 v hotovosti v kabinetě angličtiny.

Věříme, že Vás tato nabídka zaujala a že nás čeká krásné setkání s Dánskem, které již nyní je mezi českými studenty oblíbenou zemí pro univerzitní studium.

organizují: Mgr. Jitka Gebouská (Aj) a Mgr. Kateřina Kareisová (Aj)

V Liberci dne 11/5/2018