Dějepisná exkurze do Terezína

Po stopách moderních dějin naší vlasti jsme se s Kvartou vydali 18.4.2017 do Památníku Terezín. Pan Berger, průvodce Památníku Terezín, nás provedl např. Malou pevností, Muzeem gheta, bývalými Magdeburskými kasárnami a  bývalým krematoriem. Jeho výklad byl plný zajímavých informací a tímto mu i velmi děkujeme. Považujeme tento způsob seznamování s historií – návštěva autetnických historických míst – pro studenty za nejpřínosnější. Ráda bych též poděkovala kolegyni Mgr. Rašínové za doprovod na exkurzi.

Mgr. Renata Němcová

za předmětovou komisi dějepisu