Dějepisná olympiáda 2018-19

Ve čtvrtek 21. března se na Krajském úřadě LK konalo krajské kolo dějepisné olympiády, ve kterém nás reprezentovala hned trojice našich studentů.

Antonín Molčan z kvarty obsadil 5. místo, Vojtěch Novosád z primy byl 9.  a Matěj Maršík ze sekundy skončil na 12. příčce. Všichni se svým bodovým ziskem zařadili mezi úspěšné řešitele. Nyní budeme s napětím sledovat výsledky z ostatních krajů a doufat, že bodový zisk Tondy Molčana bude dostačující pro účast i v kole celostátním.
Kompletní výsledky krajského kola jsou k dispozici v této tabulce, úspěšný řešitel musel získat alespoň 60 %. Propozice soutěže najdete zde.

Všem účastníkům děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Za PK dějepisu

Jan Divišek