Dějepisná olympiáda – krajské kolo

Ve úterý 20. března proběhlo v budově Krajského úřadu v Liberci krajské kolo dějepisné olympiády, ve kterém nás reprezentoval žák tercie Antonín Molčan.

Tonda obsadil pěkné 7. místo se ziskem 90 bodů, a stal se tak úspěšným řešitelem. Na postup do celostátního kola to pravděpodobně stačit nebude, ale je to příslib do příštího roku. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Kompletní výsledky krajského kola.

Antonín Molčan z tercie

J. Divišek

Okresní kolo:
Tonda se se ziskem 75,5 bodu umístil na 5. místě a stal se úspěšným řešitelem. Po vyhodnocení výsledků v dalších okresních kolech se pak dostal mezi 30 účastníků krajského kola, které se bude konat 20. března.
Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů i v krajském kole dějepisné olympiády.

Školní kolo:
V pátek 24. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro žáky tercie a kvarty a my již známe vítěze. Do školního kola dějepisné olympiády se přihlásilo celkem deset studentů tercie a kvarty. V zadání je čekalo celkem 16 úloh z tematického období 1. republiky, z nichž mohli získat celkem 65 bodů. Výsledky najdete v níže přiložené tabulce:

1 Molčan Antonín tercie 50
2 Povolná Vendula kvarta 46
3 Nýdrle Daniel kvarta 44
4 Kuc Radim tercie 43
5 Prouzová Zuzana tercie 42
6 Pochman Matyáš kvarta 40
7 Jahnová Michaela tercie 39
8 Keršláger Dan kvarta 39
9 Budaiová Anna tercie 34
10 Knorová Anežka kvarta 32

Nejlépe si s nástrahami zadání poradil Antonín Molčan z tercie, který bude reprezentovat naši školu v okresním kole v lednu 2018. Vendula Povolná a Daniel Nýdrle budou nominováni jako další účastníci v pořadí, jejich účast zavisí na počtu přihlášených postupujících. Hranice pro úspěšné řešitele bylo 60%, tj. 39 bodů.

Všem zúčastněným děkujeme, vítězi gratulujeme a reprezentantům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Bližší podrobnosti k tématu letošního kola najdete zde: http://www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

za PK dějepisu Jan Divišek