Den s vědcem

V úterý 26. září se sextáni našeho gymnázia učili chemii netradičním způsobem. Zapojili se do projektu Den s vědcem a navštívili Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze. Po úvodním seznámení s historií ústavu až po představení současných pracovišť, kterého se ujala Dr. Květoslava Stejskalová se ve špičkově vybavených laboratořích mohli studenti podívat na laserové spektrometry, chromatografy, naučit se, jak funguje elektronový mikroskop a další velmi drahé měřicí přístroje. Získali představu, jak se vyrábějí katalyzátory pro výrobu plastů, zkoumá kosmická atmosféra i určuje možnost vážného onemocnění analýzou dechu pacienta a mnoho dalších velmi zajímavých věcí ze současného stavu fyzikální chemie jako vědy.

Po absolvování závěrečné přednášky pojednávající o základech fyzikální chemie získala sexta certifikát o absolvování projektu Den s vědcem. 

    

   

Studentům se celá akce velmi líbila a tak možná někteří z nich tak začnou uvažovat o studiu přírodních věd.

Za PK chemii A. Havlíková