Dny plné “specky”

Poslední dny školního roku 2017/2018 pro 2.M a 3.M

Na sklonku školního roku se studenti předškolní a mimoškolní pedagogiky dozvěděli řadu praktických poznatků z oblasti speciální pedagogiky. V rámci pozvání odborníků do výuky si mohli prakticky prožít preventivní program logopedie spolu s Mgr. Michaelou Janků, ředitelkou MŠ Matoušova v Liberci. A pod vedením Mgr. Karla Redlicha, předsedy CODA ČR – Slyšící potomci neslyšících rodičů, z.s. a jeho hosta, neslyšícího Libora Bíny, lektora znakového jazyka CZP LK, o.p.s., se nejen seznámili s českým znakovým jazykem, ale naučili se i základní znaky o sobě, své rodině nebo třeba naší škole. 

Pro zájemce o český znakový jazyk: již 3. rokem v září začne na naší škole kurz českého znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé. Více informací předá Mgr. Jindřiška Vaněčková.