Dokumenty

Informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz dokumenty uvnitř článku.
Celý článek »

ŠVP pro jednotlivé obory

ŠVP pro jednotlivé obory, viz dále v článku Celý článek »

Školní akční plán

aktuální verze ŠAP 2019

Účetní uzávěrka za rok 2017

Schválená účetní uzávěrka za rok 2017

Schválené rozpočty

Rozpočet a úpravy

Celý článek »

Návrhu rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021
zveřejněno dne 15.3.2019

Úprava k XI. 2019

Snímek školy

Snímek školy ke stažení zde

Krizový plán školy

Krizový plán školy

– obsahuje základní postupy při řešení krizových situací ve škole. Je zpracován podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy:

Průkaz energetické náročnosti budovy

GDPR

Základní informace k GDPR

Celý článek »

Etický kodex zaměstnanců školy

Etický kodex zaměstnanců školy

Zřizovací listina

Zřizovací listina G a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425

Organizační řád a další směrnice

Organizační řád a vybrané směrnice školy naleznete v článku.

Celý článek »

Kyberšikana

Pro velký zájem rodičů zde uvádíme dokument, se kterým byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách. Jedná se o „Rizika ohrožující dospívající uživatele Internetu“. Celý článek »

Zprávy o činnosti organizace za jednotlivé roky

Zprávy o činnosti organizace za jednotlivé roky

Zprávy o činnosti organizace za daný rok obsahují:

rozvahu organizace a výsledovku organizace Celý článek »

Výroční zpráva 2017–2018

Aktuální VZ 2017–2018 ke stažení ZDE

Autoevaluace školy – autoevaluační projekty a hodnocení kvality

Aktuální Zpráva o hodnocení kvality školy z prosince 2012 – výstupní šetření
autoevaluace_jergymu_2007

Archiv výročních zpráv

V článku naleznete archiv starších výročních zpráv

Celý článek »

Výroční zprávy podle Zák. č. 106

Výroční zprávy podle Zák. č. 106

VZ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Celý článek »

Školní řád pro školní rok 2019/2020

 

Školní řád pro školní rok 2019/2020:

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY 2019-2020 s obsahem od 2.9.2019