Estetický kurz 2014

V prosluněných dnech 29. září až 3. října proběhl v malebném prostředí Oldřichova v Hájích estetický kurz pro 3. ročník SOŠPg.

Pod vedením Mgr. Kopalové, Mgr. Vaněčkové a Mgr. Vobrubové se uskutečnil prožitkový kurz pro studenty 3.M naší školy. Prostřednictvím prožitkové pedagogiky v oblasti umění poznávali studenti a studentky sami sebe ale i své spolužáky. Od ranních do večerních hodin pracovali samostatně, v párech i větších skupinách v exteriéru i interiéru. Vyzkoušeli si řadu zajímavých výtvarných technik, poznávali nové hudební nástroje při muzikoterapii a budovali vzájemnou důvěru a sounáležitost během dramatické a osobnostní výchovy.

Estetický kurz 01
Estetický kurz 02
Estetický kurz 03