Estetický kurz 3. L

Estetický kurz 3. ročníku Pedagogického lycea se konal v Oldřichově v Hájích na přelomu měsíce září a října.

Fotogalerii naleznete dále v článku.

Studenti se v rámci svých specializací seznamovali s netradičními přístupy ve výtvarné a hudební výchově, jako je artefiletika, land-art, body art, performance, muzikoterapie, výroba alternativních nástrojů. Výtvarná skupina pronikla do pravidel perspektivy při kresbě domů a díky krásnému počasí si užila i krajinomalbu v plenéru. Hudební skupina se blíže seznámila se světem muzikoterapie a rozvíjela svoji schopnost instrumentální, rytmické a pohybově-hudební improvizace. Po večerech se studenti ve smíšených skupinách připravovali na svá závěrečná čtvrteční vystoupení na téma „živly“. Vytvářeli si kostýmy, masky a využili i techniku body artu. V odkazu naleznete výběr fotografií, které vám přiblíží tento velice zdařilý estetický kurz.

Fotogalerie zde.